Kiedyś:

Gdańsk wyrósł w XVI w. na najbogatsze miasto Rzeczypospolitej i jeden z najpotężniejszych ośrodków handlowych w Europie. Złoty okres Gdańska  przypada na XVII wiek. Miasto liczyło ok. 77 000 mieszkańców i było jednym z największych i najbogatszych w Europie. Ściągali tu kupcy, marynarze, ludzie nauki i sztuki z całej Europy. Wzniesiono wówczas najwspanialsze budowle. Wybudowano ponad 300 spichrzów oraz piękne kamieniczki. Spośród nadbałtyckich miast jedynie Kopenhaga mogła wówczas równać się z Gdańskiem. W XV wieku rozpoczął się eksport zboża. Największy jego rozkwit przypada na drugą połowę XVI i na początek XVII wieku, kiedy to w niektórych latach przeładowywano w porcie gdańskim  ok. 250 000 ton. Dwór Artusa w Gdańsku, znajdujący się w najbardziej reprezentacyjnym miejscu, na Głównym Mieście w pobliżu Ratusza, po północnej stronie Długiego Targu, początkami swymi sięga może już nawet roku 1343, a więc czasu założenia Głównego Miasta. Dwór Artusa w Gdańsku pełnił już  w XVII wieku funkcję giełdy kupieckiej, szczególnie zbożowej; oficjalną jednak giełdą zbożową stał się dopiero w roku 1742 i pozostał nią do ostatnich lat drugiej wojny światowej. Natomiast w wiekach od XIV do XVI - obok niewątpliwie prowadzonych w Dworze Artusa spraw handlowych - zebrania kupców gdańskich, a także ich rodzin w sali Artusowej miały przede wszystkim charakter towarzyski.

alt
alt

 

alt
alt

Obecnie:

Miasto liczy ok. 500 000 mieszkańców, jest ważnym ośrodkiem przemysłu: okrętowego, maszynowego, elektronicznego i chemicznego. Jest handlowym i turystycznym centrum polskiego Wybrzeża.  Gdańsk jest również cudownym miejscem, które coraz bardziej przyciąga turystów z całego świata, aby zaznali jego uroku. Szczególnie temu sprzyjają miesiące letnie, kiedy plaże wypełniają się ludźmi a w mieście odbywa się wiele festiwali, w tym licząca ponad 700 lat tradycja Jarmarku Św. Dominika.

Dwór Artusa jest zapewne jednym z budynków od którego najbardziej przywiązany jest każdy Gdańszczanin. Mimo ciężkiego okresu XIX i początku XX wieku stoi nadal, przypominając, jaką potęgą niegdyś był Gdańsk. W Dworze Artusa podejmowane są współcześnie (podobnie, jak w czasach jego największej świetności) najwybitniejsze osobistości odwiedzające Gdańsk, np. monarchowie i prezydenci państw. W portach w Gdańsku i Gdynii w 2009 roku przeładowano łącznie 32 mln ton ładunków. Z tej ilości  zboża, oleiste i produkty stanowiły 2,74 mln ton, najwięcej ponad 1,08 mln ton przeładowano w Bałtyckim Terminalu Zbożowym w Gdynii.